Artur Pietraszewski
MRICS

PL

Artur Pietraszewski z rynkiem nieruchomości związany od 1992 roku. Jest doświadczonym konsultantem i operacyjnym menedżerem odpowiedzialnym za kompleksowe zarządzanie przygotowaniem, komunikacją i komercjalizacją projektów deweloperskich, w szczególności projektów mieszkaniowych. Działał jako pośrednik, menedżer odpowiedzialny za marketing i działania PR, budował i kierował dużymi zespołami sprzedażowymi oraz pracował jako analityk rynku i konsultant na terenie całej Polski. Świadczył usługi dla spółek związanych z międzynarodowym funduszem inwestycyjnym private equity oraz zarządzał jako Dyrektor Sprzedaży i Marketingu procesami komunikacji marketingowej i sprzedaży w giełdowych spółkach deweloperskich. Specjalizuje się w tworzeniu kompleksowych strategii rynkowych dla klientów sektora nieruchomości i zarządzaniu ryzykami w procesie deweloperskim.

Jest członkiem Royal Institution of Chartered Surveyors (MRICS) oraz Członkiem Polskiego Stowarzyszenia Doradców Rynku Nieruchomości (PSDRN). W latach 2016 – 2017 Associate Director w strukturach CBRE Polska. W ramach działów Land & Advisory i Capital Markets Investment Properties zajmował  się usługami dla firm deweloperskich oraz dla funduszy inwestycyjnych poszukujących projektów inwestycyjnych w obszarze Private Rented Sector (PRS).

EN

Artur Pietraszewski- has been involved in the real estate market since 1992. He has considerable experience and extensive theoretical knowledge as an agent, a PR and marketing manager, sales team leader, as well as a market analyst and consultant. He also provided services for companies connected with the private equity international investment fund and managed the processes of marketing communication and sale stock exchange development company in the capacity of Sales and Marketing Director. He specializes in creating complex market strategies for his customers in the real estate sector, as well as in risk management in the development process.

He is a member of Royal Institution of Chartered Surveyors (MRICS) and Polish Association of Real Estate Counselors (PSDRN). 2016 - 2017 as Associate Director involved in CBRE Poland in Land & Advisory Department and Capital Markets Investment Properties Team in service line dedicated for residential development companies and investment founds looking for Private Rented Sector (PRS) opportunities.

Kontakt/Contact
+48 602 225 901
artur@pietraszewski.pl